Hansen og Pedersen

Når du kigger væk / When you look away

naar_du_kigger_vaek_poster

Når du kigger væk er en dokumentarfilm som, i tæt samarbejde med forskere ved Niels Bohr Instituttet, undersøger emnet bevidsthed med udgangspunkt i kvantefysikken. Filmens optageform giver publikum mulighed for at følge en proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd. Filmen stiller en række grundlæggende videnskabelige spørgsmål som: Hvad hvis grundlæggende årsagssammenhænge i verden ikke fungerer som vi tror? Skal vi forstå forholdet mellem vores bevidsthed og den fysiske verden på en helt ny måde? Hvad sker der i naturvidenskabens grænseland – der hvor de vedtagne sandheder og de vilde teorier støder sammen? Vil en ny måde at forstå vores menneskelige bevidsthed, komme fra en helt uventet kant?

 

//

 

When you look away is a documentary that examines the subject of consciousness in terms of quantum physics in close collaboration with scientists at the Niels Bohr Institute. The film’s narrative form gives the audience the opportunity to follow a process where the results are not a presented beforehand, and it raises a series of basic scientific questions such as: What if basic causal relationships in the world don’t work like we think they do? Should we understand the relationship between our consciousness and the physical world in a whole new way? What is happening at the frontier of science, where accepted truths and wild theories collide with each other? Could a new way of understanding our human consciousness come from an entirely unexpected place?

 

SKU: 0011. Category: .